Λάσκος Χρήστος, Παπαδάτος - Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης