Φερνάντ Μπρωντέλ, Ζωρζ Ντυμπί, Ροζέ Αρναλντέζ, κ.ά.