Ο Marx του κομμουνισμού

16,00 (με ΦΠΑ)

Συγγραφέας: Αλέξανδρος ΧρύσηςΕκδόσεις: ΚΨΜ
Σελίδες: 360
ISBN: 978-618-5156-74-9

  • Προϊόν Εκδότης: ΚΨΜ

Περιγραφή

Το βιβλίο Ο Marx του κομμουνισμού, που παραδί­δεται στην κρίση και στην κριτική του αναγνώστη, αποτελεί κόμβο μιας ερευνητικής διαδρομής, η οποία ξεκίνησε πριν από είκοσι περίπου χρόνια. Πρώτος σταθμός αυτής της πορείας υπήρξε η συγ­γραφή του βιβλίου Ο Marx της εξέγερσης στον κήπο του Επίκουρου. Μια σχετικά μακρόχρονη μελετητική και συγγραφική ενασχόληση με τον κόσμο του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, με τα έργα του Montesquieu και του Rousseau κατεξοχήν, και με σταθερό σημείο αναφοράς τη φιλοσοφική σχέση ελευθερίας και αναγκαιότητας, ο συγγρα­φέας οδηγήθηκε στον δεύτερο σταθμό της ερευ­νητικής πορείας του, στον Marx της δημοκρατίας, μια μελέτη που επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο ο Marx κατανοεί και αντιμετωπίζει τη δη­μοκρατία πριν προσχωρήσει στον κομμουνισμό.

Το νέο βιβλίο, Ο Marx του κομμουνισμού, αποτελεί, λοιπόν, τον τρίτο σταθμό της ερευνητικής διαδρομής του συγγραφέα. Στις σελίδες αυτής της μελέτης, ο μαρξικός κομμουνισμός, υπέρβαση και όχι κατάργηση της δημοκρατίας, προβάλλει ως ένας κομμουνισμός του μέτρου, πολιτικός πολιτι­σμός ενός αυτόνομου δήμου, μιας κομμουνιστικής πολιτείας, οι πολίτες της οποίας προσδιορίζουν και επαναπροσδιορίζουν το μέτρο του βίου τους καλ­λιεργώντας την ιδιοπροσωπία τους στο τόπο συνά­ντησης πολιτικής και πολιτισμού.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Εκδότης